ÚvodProfil spoločnostiPráčovňaSteel ArénaCatering, občerstvenie a stravovacie službyDoručovacie a poštové službyKontaktujte nás

 

 

 
Environmentálna politika U.S. Steel Services s.r.o.

PROFIL SPOLOČNOSTI

 

U. S. Steel Services s.r.o. je dcérskou spoločnosťou s takmer 100 percentnou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločnosť bola založená 1.7.2003. Jej prvoradou úlohou je poskytovanie služieb pre U. S. Steel Košice, s.r.o., jej dcérske automati-za-igre.com spoločnosti a zároveň sa etablovať v externom prostredí.

 

U. S. Steel Services s.r.o.
poskytuje služby v nasledovných oblastiach :

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • rekreácia
 • catering
 • čistenie a pranie OOPP
 • pranie bieleho prádla
 • drobné opravy OOPP
 • doručovanie poštových zásielok
 • zabezpečovanie ochranných nápojov pre dcérske spoločnosti USSK
 • zabezpečovanie periodík pre U. S. Steel Košice, s.r.o.

Prevádzky pre externé prostredie

Prevádzky poskytujúce služby
výhradne pre U. S. Steel Košice s.r.o.

 • Penzión Alžbetina (stravovanie)
 • Medzev (ubytovanie, stravovanie, rekreácia)

Spoločnosť U. S. Steel Services s.r.o. má od roku 2005 certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 a zavádza systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2004.